Program ThinkBig Nadace Telefónica

Vložil Pekiš 10. listopadu 2013, 13:56

Tým osmi lidí z našeho hasičského družstva se rozhodl vstoupit do projektu Nadace Telefónica s žádostí o finanční příspěvek 70.000 Kč na realizaci připojky elektrické energie na hřiště naší obce. Prosíme, podpořte náš projekt na adrese: www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/4826 Každý hlas se počítá. Hlavní myšlenkou námi předkládaného projektu je intenzivnější využití hřiště u obce Zbožnov a oživení společného života obyvatel této obce. To bychom rádi uskutečnili realizací elektrické přípojky do jedné z chatek, nacházejících se v dolní části hřiště. Využitelnost projektu bude komplexní, elektrická přípojka by sloužila jak obyvatelům obce Zbožnov, tak i dalším jejím návštěvníkům, a to ke konání různých setkání obyvatel, dětských dnů, hasičských soutěží apod. Rádi bychom také oslovili vedení nedaleké 'Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku' s nabídkou možnosti ukázek práce jak našeho hasičského sboru, tak i ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Tento rehabilitační ústav zajišťuje léčbu dětí i dospělých s onemocněním nervového a pohybového aparátu. Myslíme si, že bychom byli schopni připravit, především pro děti, kvalitní a zajímavý jednodenní program. Část realizace projektu bychom zadali odborným firmám (zajištění mapových podkladů, vypracování projektu, osazení elektrických prvků, ...) a část bychom chtěli provést vlastními silami (provedení výkopů, zajištění souhlasu majitelů, nákup materiálu, ...).